lauantai 6. maaliskuuta 2021

Eläinoikeudet ovat aina olleet yhdistyksellemme tärkeitä. Nykyään vipuvoimaa löytyy Turun alueen eläinsuojeluviranomaisistakin, kun Vipun pj Eva-Liisa on rakennus-ja lupalautakunnan jäsenenä ko. viranomainen. Mahdollisuudet toimia eläinten hyväksi vaan ovat hyvin rajalliset, ks. alla. 

Kuntapäättäjät saavat tiedon eläinsuojelurikoksista kansalaisjärjestöltä


Suomessa ajatellaan, että toimialasta vastaavan viranomaisen pitää tietää, mitä kentällä tapahtuu. Kuntapäättäjän pitää yleisen mielipiteen mukaan olla selvillä asioista, onhan kyse kuntalaisia ja siis kenttää edustavasta luottamushenkilöstä. Olisi näiltäkin osin perusteltua päästä myös vaikuttamaan päätöksiin.


Turun rakennus-ja lupalautakunta on rakennusvalvontaviranomainen, sen lisäksi tehtäviimme kuuluvat myös mm. ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden palvelualueet, tätä kautta olemme myös eläinsuojeluviranomainen. Lautakunta on kuitenkin ulkoistanut päätösvaltaansa palvelualueiden virkamiehille tammikuusta 2018 saakka useampaan kertaan. Olen aina esittänyt, että päätösvalta säilyisi meillä luottamushenkilöillä. Saamme tätä nykyä suurimman osan päätöksistä tiedoksi jälkikäteen. 


Tällä on ollut useita negatiivisia seurauksia, päätösvallan ulkoistamisen seuraukset näkyvät myös Paimion suojelukoirakoulutuksen rikosten tultua julkisuuteen helmikuun lopussa (TS 25.2.) Lautakunta päätti reilut kaksi vuotta sitten helmikuussa, ettei ota tiedokseen Turun alueen eläinsuojeluasioita hoitavan valvontaeläinlääkärin tai kaupungineläinlääkärinkään päätöksiä. Esitin, että ne saadaan tiedoksi. Kuntapäättäjän pitää mielestäni tietää, mitä kentällä tapahtuu. Se on minusta vähimmäisedellytys sille, että myös eläinoikeusrikoksiin ja väärinkäytöksiin voidaan puuttua myös kunnissa. Ironista, että joutuu taistelemaan asiasta, joka tuodaan vasta jälkikäteen tiedoksi. Päätöksellä poistettiin meiltä mahdollisuus olla tietoinen Turun alueen eläinsuojelun arjesta. Se tekee viranomaisen työstä vähintäänkin hankalaa.


Oikeutta Eläimille- järjestön paljastus suojelukoirakoulutuksesta osoitti karulla tavalla, miten kuntapäättäjä on kansalaisjärjestön varassa vastuualueeseensa kuuluvassa asiassa. Tilanne ei voi mielestäni jatkua näin. Eläinsuojelurikoksista on langetettava nykyistä paljon kovemmat rangaistukset. Sitä ei ikävä kyllä ratkaista kuntatasolla. Paikallisesti Turkuun tarvitaan lisää valvontaeläinlääkäreitä ja päivystäviä eläinlääkäreitä tekemään raskasta eläinsuojelutyötä, nyt usein uhkaaviinkin tilanteisiin mennään yksin. Tähän tarvitaan kaksi asiaa; rahaa ja se, että rahoituksesta päättävät poliitikot tietävät missä mennään. 


Eva-Liisa Raekallio

Turun rakennus- ja lupalautakunnan jäsen (vas.)

https://www.ts.fi/lukijoilta/5243896/Kuntapaattajat+saavat+tiedon+elainsuojelurikoksista+kansalaisjarjestolta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti