torstai 21. tammikuuta 2021

Puolustin vuoden 2020 viimeisessä rakennus-ja lupalautakunnan kokouksessa kotimaista vegaaniteollisuutta. Turun elintarvikevalvontaviranomaisena toimiva ympäristöterveys oli marraskuussa tehnyt päätöksen, jolla velvoitti Planti-tuotteita valmistavan Kavlin muuttamaan tuotteidensa pakkausmerkintöjä niin, että niistä poistetaan maitotuotteisiin viittaavat termit, kuten maidoton ja laktoositon. 

Lautakunta ei voinut puuttua ympäristöterveyden päätökseen ennen sen antamista, koska oli jo tammikuussa 2018 ulkoistanut päätösvaltansa virkamiehille. Ainoa syy miksi meillä olisi nyt ollut mahdollisuus vaikuttaa, oli Kavlin valitus. Esitin kolme vuotta sitten tammikuussa, ettei päätösvaltaa olisi ulkoistettu, esitystä ei kannatettu. Tässä alla Turun Vasemmistoliiton Uusi Päivä- lehdessä helmikuussa ilmestynyt juttuni, sekä Vegaaninen Turku- ryhmässäkin pyörinyt tarkempi selostukseni tilanteesta ja esityksestä.

Keskustelu vegaanisten tuotteiden ”oikeista” nimistä jatkuu. Turun elintarvikeviranomainen, ympäristöterveys oli marraskuussa päättänyt, etteivät Kavlin Planti- tuoteperheen nimet ole sallittuja, kuten maidoton ja laktoositon. Tai Oat Latte.
Kavli valitti päätöksestä ja valitus oli meillä lautakunnassa 30.12. Esitin, että lautakunta puoltaa Kavli Oyn valitusta koskien tuotteiden pakkausmerkintöjä perustellen sillä, että olisi tärkeää kannustaa kotimaisia yrityksiä tuomaan kasviperäisiä tuotteita markkinoille ja vahvistamaan niiden markkina-asemaa. Esim. Oatly on päässyt vähemmällä Ruotsin valvontaviranomaisten kanssa. Olisi minusta äärettömän tärkeää ilmastonmuutoksen ja eläinoikeuksien kannalta, että mahdollisimman moni siirtyisi käyttämään kasvispohjaisia elintarvikkeita, ja kynnys niiden ostamiseen helposti madaltuu, jos ne rinnastuvat kuluttajan mielikuvissa maitotuotteisiin. Virallisesti pohjasin esityksen EUn kilpailulainsäädäntöön, joka suhtautuu yritysten eriarvoiseen kohteluun kriittisesti. Esitys ei saanut kannatusta ja raukesi, Kavli joutuu kalliiseen nimienuusimisprosessiin. Olin jo marraskuisen päätöksen jälkeen kirjoittanut aiheesta mielipiteen Turun Sanomiinkin, mutta sitä ei ole julkaistu.
Tässä otteita ammattitaitoisen lakitoimiston tekemästä valituksesta. Se oli netissä ja nämä ovat julkista tietoa.
”Ympäristöterveyden näkemys ilmaisujen ”maidoton” ja ”laktoositon” elintarvikelainsäädännön vastaisuudesta poikkeaa Ruotsin valvontaviranomaisen näkemyksestä, jonka mukaan nämä merkinnät/ilmaisut ovat sallittuja. Ruotsin viranomaisen mukaan näiden seikkojen katsotaan olevan Tuotteille olennaisia, sillä relevantti vertailuryhmä kattaa myös maitotuotteet ja siten myös tuotteiden maidottomuus ja laktoosittomuus on perusteltua viestiä kuluttajille. Muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa markkinoidaan kasvipohjaisia tuotteita maidottomina ja laktoosittomina ja Ruotsin valvontaviranomainen on katsonut vastaavien merkintöjen ja il- maisujen olevan sallittuja Kavlin Tuotteille. Merkintöjen ”maidoton” ja ”laktoositon” käytölle on vahva kuluttajien tiedonsaanti-intressiä pal- veleva peruste, eikä niiden käyttö Kavlin Tuotteille ole Elintarviketietoasetuksen vastaista. Markkinointinimi ”Oat Latte” ei ole harhaanjohtava eikä Markkinajärjestelyasetuksen vastainen Suomessa.”

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti