torstai 18. huhtikuuta 2019


Valtuustoaloite Turun kaupunginvaltuustossa 15.4.2019:

Valvontaryhmä yksityisiin vanhuspalveluihin 

Vanhuspalvelujen valvonnan tehtävänä on edistää ja valvoa lakien, asetusten, suositusten ja sopimusten noudattamista vanhuspalvelujen omassa tuotannossa sekä ostopalveluissa. Valvontatyö vaatii vanhuspalveluihin ja valvontaan liittyvien säädösten hyvää tuntemusta. 

Hyvää mallia valvontaan voitaisiin ottaa Jyväskylän kaupungin uudesta vanhuspalvelumallista. Jyväskylän vanhuspalveluihin perustettiin oma valvonta- ja ostopalvelutiimi tammikuussa 2016.
Valvontakoordinaattorin työ vaatii vanhuspalveluihin ja valvontaan liittyvien säädösten hyvää tuntemusta. 

Selvityspyyntöjen määrä yksityisessä vanhustenhoidossa kasvaa Turussa koko ajan. Ne koskevat omaisten esittämiä huolia hoidon ja hoivan toteutumisesta eri palveluissa. Myös lisätyövoiman tarve on kasvanut Turussa viime aikoina. 

Valvontatoiminta perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista. Kunnan toimielimen velvollisuus on ohjata ja valvoa alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. 

Esitän, että Turkuun perustetaan vanhuspalveluiden valvontaan erikoistuva työryhmä.

Riikka Oksanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti