tiistai 14. elokuuta 2018

Ilmastokanava- hanke ja Attacin nimikkokuukausi elokuu ovat käynnissä. On ollut todella upeaa olla mukana rakentamassa Attacin näköistä aktivismitaidetta hankkeen yhteyshenkilönä, yhteistyö lahjakkaan runoilijan Eino Santasen kanssa on ollut hyvin positiivinen kokemus. Hankkeen puitteissa tehdään samalla tutkimusta aktivismitaiteen vaikuttavuudesta. Pyydettiin pohtimaan ja laitoinkin nämä allaolevat setit hankeporukalle, laitetaan tännekin.

Eva-Liisa Raekallio

*******

On todella hienoa, että Einon kanssa tehtävä yhteistyö rakentaa runouden keinoin vapaakaupan ja ilmastonmuutoksen yhtälöä ihmisille konkreettisemmaksi ja käsinkosketeltavammaksi. Saamme taiteen kautta uusia näkökulmia kysymykseen toivottavasti ihmisiä voimaannuttavalla tavalla.

Toivomme, että nämä runot vaikuttavat ihmisiin lisäten tietoisuutta ensinnäkin Suomen eduskunnan 16.5.2018 hyväksymästä EUn ja Kanadan välisestä vapaakauppasopimuksesta, ja myös yleisesti näistä poliittisista prosesseista, jotka Suomessa tapahtuvat hyvin usein, niin tässäkin tapauksessa ilman jukista keskustelua ja ihmisten osallistumista. Luotamme Einon runouteen. /Taiteessa voi sisältö ja tapa esittää se vaikuttaa ihmisiin voimakkaammin ja paremmin kuin jos esimerkiksi vain sisältö puhuttelisi. T
aiteen kannattaa ja pitää haastaa ihmisten ajattelua ja kehittää sitä. Nykyinen kehitys yhä viihteellistyneemmästä taiteesta on huono eikä rakenna älyllisyyttä yhteiskuntaan.
Taide tuo viestintäämme toki yhtäältä monipuolisuutta; monivivahteista tapaa tuoda esiin teemoja, joiden puolesta olemme toimineet ja toimimme edelleen ja jotka samaan aikaan, kuten esim. CETA vaikuttavat globaalilla tasolla.

Toimiva ilmastonmuutostaide saa parhaassa tapauksessa hmiset pohtimaan omia kulutustottumuksiaan ja rutiinejaan, ja mahdollisesti ja toivottavasti muuttamaan niitä. Se tukee yhteiskunnallista osallistumista. Laajalla tasolla älyllinen ja sanomallinen taide voi rakentaa uutta, kestävämmälle pohjalle sitoutunutta tapaa elää ja olla.

Aktivismitaide on perustaltaan yhteiskunnallista, meitä kaikkia ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskevia kokonaisuuksia käsittelevää. Aktivismitaide on luonteeltaan sidoksissa todellisuuteen ja uusiin tapoihin sitä hahmottaa ja rakentaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti