perjantai 22. kesäkuuta 2018

Raporttia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksista

Tässä on kuulumisia kolmesta viime kokouksesta. Mennään ensin 17.5. kokoukseen, jossa oli esillä mm. kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus seuraaville vuosille. Se tuli meille lisälistalla aamupäivällä, kun kokous alkoi varttia yli neljä. On käsittämätöntä, että meidän oletetaan perehtyvän kymmenien sivujen dokumentteihin parissa tunnissa semminkin, kun kyse oli arki- ja työpäivästä. Pyysinkin sen pöydälle ja sain, se ei kuitenkaan tapahtunut ihan käden käänteessä...Tärkeintä että tapahtui.

Listalla oli myös Kultatalon edustalle tuleva mainostaulu. Se herätti kokouksessa paljon keskustelua ja jäi pöydälle sekin.

Seuraavaan kokoukseen 31.5. sopimus siis tuli uudelleen. Vasemmistoliitto oli jäänyt ensin kaupunginhallituksessa, myös myöhemmin kaupunginvaltuustossa yksin puolustamaan asioiden oikeaa järjestystä esim. Ratapiha- hankkeen osalta. Lähtökohtana oli koko ajan ollut, ettei keskustan kehittäminen- kärkihanke voi ohjata kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvää toimielinten ja viranhaltijoiden valmistelua tai päätöksentekoa ennenkuin valmistelussa oleva Yleiskaava 2029 on hyväksytty. Siellä se nyt vaan oli strategisessa sopimuksessa sitten yhtenä kohtana.

Käsittelyssä oli myös ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2018-2020. Ympäristövalvonnan päätösvaltahan delegoitiin ympäristölupien myöntämisen osalta lautakunnan tammikuisella, minua lukuunottamatta yksimielisellä päätöksellä (johon minulla oli muutosesitys ja johon myös jätin eriävän mielipiteen) viranhaltijoille. 

Toukokuun puolivälin kokouksen asioista listalle tuli uudestaan Kultatalon mainostaulu. Siihen tuli hylkäysesitys, jonka puolesta tottakai äänestin. Valosaastetta rumentavan mainostaulun muodossa ei torille enää tarvittaisi. Pohjaesitys voitti 8-5.

Meille esiteltiin kokouksessa Siniviherkerroin- hanketta. Kyse on siitä, että tontin pinta-alasta tulisi noin kolmasosa varata viheralueeksi, kasvillisuutta varten. Otin esityksen ilolla vastaan; olin Turun ilmastopolitiikan sidosryhmätilaisuudessa aiemmin keväällä korostanut viheralueiden roolia ilmastonmuutoksen vaikutusten, kuten alati yleistyvien talvisateiden osalta. Samaa pidin esillä lautakunnassa. Loistava juttu tämä siis, aiheellinen huoli on kuitenkin se, ettei Siniviherkerroin toistaiseksi velvoita maanomistajia. Toki kokouksessa löytyi niitä, jotka kantoivat huolta parkkipaikkojen tilasta jos viheralueet saavat sitä lisää. 

Kokouksessa käytiin läpi myös Hirvensaloon tulevien rivitalojen rakennuslupaa, jossa ei oltu kunnioitettu luonnontilaista aluetta vaan rakennettaisiin ihan siihen pintaan, käytännössä siis siihen. On selvää, ettei luonnontila tule säilymään rakennustöiden aikana, eikä ainakaan työn valmistuttua. Asia jäi pöydälle. 

Viime torstain 14.6. kokouksessa tuo Hirvensalon lupa oli ensimmäisenä listalla. Esitin hakemuksen hylkäämistä, koska alkuperäisissä lupaehdoissa esillä olleiden, luonnontilaisen alueen suojaussuunnitelmien noudattamatta jättämisestä ei ollut mitään takeita. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi. Halusin kuitenkin pysyä kannassani. Varsinainen esitys löytyy tämän rapsan alta.

Seuraavana asiana oli Kakolan historialliselle alueelle tuleva kerrostalo. Hakija oli sama, joka on operoinut mm. Littoisten Verkatehtaalla ja osoittanut arvostavansa perinteistä tapaa rakentaa. Esitys oli hyvä ja perusteellinen, siinä hän kuitenkin esitti ihmetystään museoviranomaisten kieltämättä poikkeuksellisen kriittistä lausuntoa kohtaan. Minusta nyt haetun rakennusluvan mukaiset uudistustyöt eivät parhaalla mahdollisella tavalla huomioineet alueen tai rakennuksen historiallista painoarvoa. Vaikka en tunne perusteita museon aiemmasta linjasta pokkeavalle kielteiselle lausunnolle, sellaisia olisi tarvittu aiemminkin, olin ja olen edelleen samaa mieltä. Sanoin kokouksessa, että kriittisempi sävy voi merkitä sitä, että museoviranomaiset ovat samoin kuin minäkin nähneet, ettei tämänkertainen projekti ole linjassa aiempien, perinteitä enemmän kunnioittavien kanssa. Tein palautusesityksen pohjaten suoraan museon lausuntoon, se sai kannatusta mutta hävisi äänin 8-5. Sitten vihreiltä tuli hylkyesitys, jota luonnollisesti kannatin ja joka hävisi samoin luvuin. Pöytäkirjaan on kuitenkin merkitty esitysten järjestys toisin; siinä on ensin hylkäysesitys ja vasta sitten palautusesitys. 

Haluaisin tässä kohtaa kannustaa museoviranomaisia nykyistä kriittisempiin ja suoraan kielteisten lausuntojen tekemiseen. Niillä on selkeästi merkitystä lautakunnan keskusteluun ja päätöksiin, lisäksi niihin on helppo omissa esityksissä tukeutua, kuten olen monta kertaa tehnytkin.

Listalle tuotiin meidän maaliskuussa uuteen valmisteluun lähettämämme Telakkarannan louhintalupa. Silloinhan pj antoi kokoomukselle ensin puheenvuoron, vaikka olin sitä pyytänyt ensin. Asia oli meillä sama, uudelleen valmisteluun lähettäminen. Sitten tietenkin kannatin tehtyä esitystä. Uudelleentyöstäminen oli tehnyt hyvää, moni sanoi miten Telakkarannan tapaus osoittaa että parannusten vaatiminen kannattaa. Tuli mieleen, että olen itse alusta asti tehnyt muutosesityksiä, kuten lautakuntaraporttejani alusta asti lukeneet tietävät ;) Todella tärkeä ja mainio juttu, jos tämä antaa yleisestikin varmuutta. 

Meille tuodaan tiedoksi valitettavan paljon asioita jälkikäteen. Torstain kokouksessa oli myönnetty useita maisematyölupia eli tässä tapauksessa puunkaatoja, mielestäni poikkeuksellisen paljon. Jos on tarkoituksena ennaltaehkäistä ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupungeissa viheralueita lisäämällä ja niistä kiinni pitämällä, on vaikea ymmärtää miten varsin vapaalla kädellä tapahtuva puunkaato sitä edesauttaa. Sanoinkin, olisiko aiheellista tuoda lautakunnan käsittelyyn tavallisesta poikkeavat puunkaatomäärät. Tulen kiinnittämään tähän huomiota myös jatkossa.

Esitykset:
Muutosesitys: Rakennuslupahakemus / As Oy Valeri-Haarlantie 10, Turku (Haarla) 54-75-1 (2018-22)

Turun rakennus- ja lupalautakunta päättää hylätä lupahakemuksen. Kaupunkikuvatyöryhmän 9.5.2018 antamassa lausunnossa lupahakemusta puollettiin sillä ehdolla, että luonnontilaisena pidettävälle alueelle ei rakenneta ja että istutukset tehdään muurin reunaan. Lupaehtoihin sisältyy rakennuspaikalla yhdessä rakennusvalvonnan ja tarkastusinsinöörin kanssa läpikäytävä luonnontilaisen alueen suojaussuunnitelma. Rakennus- ja lupalautakunta toteaa, ettei sillä ole takeita suojaussuunnitelman noudattamatta jättämisen seurauksista, jotka puoltaisivat luvan myöntämistä.Muutosesitys Rakennuslupahakemus / As Oy Kakolan Muuri, Turku (Kakola) 8-35-1 (2017-1010)

Turun rakennus- ja lupalautakunta päättää palauttaa lupahakemuksen uuteen valmisteluun. Museokeskuksen 19.9.2017 päivätyssä lausunnossa todetaan, että nyt haettavat muutokset ovat asemakaavan vastaisia. Lausunnossa todetaan, että muutossuunnitelmia tulee kehittää niin, että rakennuksen ulkoasun ja sisätilojen arkkitehtoniset ja laitoshistorialliset ominaispiirteet huomioidaan riittävästi. Museoviraston lausunnon mukaisesti rakennus- ja lupalautakunta kannattaa sitä, että tilat jäävät odottamaan käyttöä ja ratkaisuja, jotka vastaavat paremmin tilojen julkisivuja ja ominaispiirteitä sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.


Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti