sunnuntai 22. tammikuuta 2017


Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 18.1.

Ensimmäisenä asialistalla oli varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättäminen. Pohjaesityksen mukaisesti asiakasmaksut alenevat etenkin kahden hengen ja hieman myös kolmen hengen perheissä. Tämä toteutuu perheiden maksuttoman tuloluokan tulorajoja korottamalla. Kustannusvaikutukseksi arvioitiin noin 250000€. Muutokset astuvat voimaan 1.3.2017. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset pidettiin ennallaan viime vuoden tasolla. Jos ryhmässä on lapsi, joka tarvitsee vähälaktoosisen ruokavalion, kaikkien ryhmän lasten ateriat korvataan vähälaktoosisen korvauksen mukaisesti.

Eniten keskustelua herättivät oikaisupyynnöt varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätökseen esiopetuksessa järjestämistavoista. Päätöksen mukaisesti lapset sijoitetaan ensisijaisesti oppilaaksiottoalueen mukaisen koulun yhteydessä sijaitsevaan esiopetukseen. Jos jollain alueella ei ole riittävästi kunnallisia esiopetuspaikkoja, niitä hankitaan yksityisiltä esiopetuksen järjestäjiksi ilmoittautuneilta päiväkodeilta.

Päätöksen taustalla on pyrkimys siihen, että alakoulun aikaiset ryhmät muodostuisivat jo esiopetuksessa. Esiopetus on nivelvaihe varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välissä, mutta enemmän perusopetuksen kaltainen, sillä siihen osallistuminen on pakollista.

Vilkkaan keskustelun jälkeen oikaisupyynnöt päätettiin hylätä.

Sivistystoimiala ylitti budjettinsa vuonna 2016 2,1 miljoonalla eurolla.
Avustukset, joka sisältää varhaiskasvatuksen palvelusetelimaksut, ylittyi 3,2 miljoonalla eurolla. Alkaneelle vuodelle on budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuodelle, eli tästä vuodesta tulisi selvitä 600 tuhatta euroa viime vuotista pienemmällä summalla, vaikka lasten määrän päiväkodeissa ja peruskouluissa on ennakoitu kasvavan yli 200:lla.

Kansainvälinen koulu on lisätilan tarpeessa. Tämä kokous päätti vuokrata 3 luokkahuonetta sosiaalitiloineen Pelttarinkadulta kansainvälisen koulun käyttöön.
Muita mahdollisia lisätiloja selvitetään.

Myös Sirkkalan koulu tarvitsee lisätiloja. Selvityksistä huolimatta sopivia tiloja ei ollut löytynyt.

Esteettömyyssuunnitelman lausunto palautettiin valmisteluun. Siitä toivottiin esitettyä kattavampaa.
           Aki Haapanen
           Riikka Oksanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti