lauantai 15. helmikuuta 2014


TIEDOTE


13.2.2014Turun päivähoito-ohjeistuksiin jäi edelleen epäselvääKasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 12.2. jaostonsa tammikuussa (15.1.) tekemää lainvastaista päätöstä, jolla päivähoito-oikeutta olisi rajattu työttömien ja muuten kotona olevien vanhempien lapsilta. Näitä lapsia merkitään Turussa ns. 99-koodilla.Lautakunnalle esitettiin, että kotona olevien vanhempien lasten hoito-oikeuden rajaaminen koskemaan vain klo 9-15 välistä aikaa poistettaisiin ohjeista. Ohjeistukseen oli kuitenkin jätetty kaksi muuta "99-koodilaisten" hoito-oikeutta vastaavalla tavalla rajaavaa kohtaa. Toinen rajasi 11- ja 16-päiväisissä hoitosuhteissa olevien vapautta valita hoitopäivänsä ja toinen lasten ohjaamista kokopäivähoidon sijaan ns. kevyempiin päivähoitopalveluihin eli kerho- ja puistotoimintaan. Vasemmistoliiton edustajat esittivät, että myös nämä lasten yhdenvertaisuutta loukkaavat kohdat poistettaisiin ohjeistuksesta (ks. esitys alla).Lautakunta ei kuitenkaan ollut valmis kohtia poistamaan, vaan päätti palauttaa ohjeistukset uudelleen valmisteluun. Tiedetään, että Turku on jo ennen kiistanalaisen kirjallisen ohjeistuksen laatimista käytännössä voimakkaasti ohjannut työttömien ja kotona olevien vanhempien lapsia lyhennettyihin hoitoaikoihin ja pois päiväkodeista kevyempiin päivähoitopalveluihin. Vasemmistoliiton edustajat halusivat, että tällainen erittäin kyseenalainen käytäntö olisi nyt lopetettu lautakunnan päätöksellä. Nyt käytäntö ilmeisesti saa jatkua, koska siihen ei kantaa otettu.Myös valtaosa Turun laittomassa päivähoitojonossa olevista noin 150 lapsesta on ns. 99-koodilaisia. Hoitopaikan saamiseen tai hoito-oikeuteen ylipäätään ei kuitenkaan pitäisi olla vaikutusta sillä, mikä on vanhempien tausta. Oikeus hoitoon koskee samalla tavalla kaikkia lapsia. Tämä käy ilmi apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta 22.8.2012. Turun käytännöt loukkaavat myös perustuslain yhdenvartaisuuspykälää (§6).Vasemmistoliiton edustajien mukaan kyseenlaisten käytäntöjen jatkamisen sijaan Turun päivähoito-ongelmat tulisi ratkaista julkisiin palveluihin suunnattavalla lisärahoituksella. Nyt rahaa sen sijaan suorastaan syydetään yksityisiin palveluihin samalla kun kaupungin omista palveluista leikataan.Linkki asian käsittelytietoihin lautakunnassa:

http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002l/3036143.htm  (sivun lopussa linkki oikeusasiamiehen ratkaisuun)Lisätiedot:Johannes Yrttiaho

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

Riikka Oksanen

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)----

Muutosesitys
Kasopelk 12.2.2014:

Asia 6:

Poistetaan liitteestä 2 seuraavat kappaleet:

"Mika li lapsen hoitosopimuksessa sovittu 11 tai 16 hoitopa iva n tarve ei perustu huoltajien tyo ho n tai opiskeluun, ma a ritella a n hoitosopimuksessa ne pa iva t, jolloin lapsi ka ytta a palvelua. Sopimus tehda a n ennen pa iva hoitomaksuma a ritysta va hinta a n kolmen kuukauden ajaksi."

"Perheita pyrita a n ohjaamaan kokopa iva hoitoa kevyempiin avoimiin varhaiskasvatuspalve luihin, mika li lapsella ei ole varsinaista kokopa iva hoidon tarvetta vanhempien/huoltajien tyo sta tai opiskelusta johtuen."

Perustelut:
Päivähoitopaikka on lapsen oikeus eikä oikeutta voi rajata sillä perusteella, että toinen tai molemmat vanhemmista eivät ole työssä tai opiskele. Linjaukset loukkaavat lasten yhdenvertaisuutta. (STM 22.12.2010 dnro STM/4163/2010, eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 22.8.2012 dnro 1172/4/11)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti