lauantai 15. helmikuuta 2014

TIEDOTE

13.2.2014

Päivähoidon palveluseteliin osoitettiin yllättävää lisärahoitustaTurun kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 12.2. talousarvion määrärahojen jakamisesta uudelleen tulosalueille. Päätös tarkoitti leikkauksia palveluihin. Ensimmäinen määrärahojen jako tehtiin jo ennen joulua heti valtuuston leikkaavan talousarviopäätöksen jälkeen, mutta perusopetuksen POP-rahan saaminen valtiolta edellytti nyt uudelleenjakoa. Rahaa leikattiin muilta tulosalueilta, jotta valtuuston päätöksen seurauksena syntynyttä perusopetuksen vajetta voitaisiin kattaa ja valtionosuus voitaisiin saada.Lautakunnalle esitettiin yllättäen, että 700 000 euron kaupungin omaan päivähoitoon kohdistuvan leikkauksen lisäksi omasta toiminnasta leikattaisiin vielä 1,384 miljoonaa ja summa siirrettäisiin yksityiseen palvelustelipäivähoitoon. Lopulta päätökseksi tullutta esitystä perusteltiin asetetuilla yksityistämistavoitteilla.Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan yksityiseen päivähoitoon käytettiin rahaa peräti 3,3 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Sen sijaan kunnan oman päivähoidon henkilöstökuluista jätettiin käyttämättä 2,9 miljoonaa. Summat kertovat siitä, että kaupungin kokoaikaisten päivähoitopaikkojen sijasta perheille on osoitettu yhä useammin paikkoja ns. kevyemmistä avoimista päivähoitopalveluista (puistot ja kerhot). Näin on säästetty rahaa omasta päivähoitotoiminnasta ja käytetty se palvelusetelipäivähoidon kasvaviin kuluihin.

Lautakunnan vasemmistoliittolaiset jäsenet Riikka Oksanen ja Johannes Yrttiaho esittivät, ettei uutta lähes 1,4 miljoonan siirtoa omasta päivähoitotoiminnasta yksityisen hyväksi tehdä, vaan kaupungin oman toiminnan parantamiseen ja päivähoitopaikkojen lisäämiseen panostetaan. He esittivät myös, että leikkauksien sijaan lautakunta pyytäisi valtuustolta lisärahoitusta (esitys alla). Esitys kaatui äänin 11-2. Leikkuriin joutuu lautakunnan enemmistön hyväksymällä päätöksellä päivähoidon lisäksi myös mm. perusopetus, josta vähennetään mm. kouluavustajia sekä ammattiopetus, jonka henkilöstökuluihin vähennystä suunnataan lautakunnassa esillä olleen tiedon mukaan aiemman leikkauksen lisäksi nyt jopa 500 000 euroa.Linkki asian käsittelytietoihin lautakunnassa:

http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002l/3043177.htm

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

Riikka Oksanen

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)---

Muutosesitys
Kasopelk 12.2.2014
Asia 4:

Lautakunta päättää, että uudelleenajossa palvelusetelin kuluihin oman toiminnan kuluista tehty 1,384 me:n siirto kohdistetaan takaisin omaan toimintaan.

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sille osoitetaan puuttuva rahoitus, jolla palveluiden leikkaukset tulosalueilla voidaan estää ja erityisesti varhaiskasvatuksen lakisääteiset toiminnot voidaan järjestää ja mm. määräaikaista henkilöstöä vakinaistaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti