tiistai 26. maaliskuuta 2013

Kannanotto: Viherpunainen vasemmisto ry vaatii Turun kaupungin työttömien liikuntarannekkeita takaisin

Turun kaupungin liikuntakortin 2012 korvannut työttömien liikuntaranneke oli edullinen ja tehokas tapa edistää liikkumista. Samalla vähennettiin työttömien syrjäytymisriskiä ja parannettiin heidän hyvinvointiaan, arkirytmin ylläpitoa ja näin myös työllistymismahdollisuuksia. Pitkällä tähtäimellä asukkaiden liikunnan tukeminen säästää mahdollisia terveydenhuoltokuluja: liikkuva ihminen pysyy terveempänä.

Turun kaupungin liikuntalautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti 13.12.2012 lopettaa työttömien liikuntarannekkeen myymisen 1.1.2013 alkaen vedoten siihen, että

”[...]tuote ei tavoittanut oikeaa kohderyhmää, juuri työttömäksi jääneitä. Tavoitteena oli tu-
kea hyvinvointia lyhyen työttömyyden aikana, jotta paluu työelämään helpottuisi. Toisena syy-
nä lopettamiseen ovat rannekkeen käyttöön liittyneet lukuisat väärinkäytökset.” (Lähde: Turun
kaupungin verkkosivut)


Nyt työttömille tarjotaan liikuntarannekkeen tilalle vain alennetun hintaisia kerta- ja sarjalippuja.
Se, että työttömien liikuntaranneke ei tavoittanut oikeaa kohderyhmää, juuri työttömäksi jääneitä, on
huono tekosyy myynnin lopettamiseen. Ranneketta käyttivät kaikki työttömät – varsinkin pitkäaikaistyöttömien kohdalla rannekkeesta oli erityisen paljon hyötyä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Rannekkeen kohderyhmän rajaaminen lyhytaikaiseen työttömyyteen oli harkitsematonta ja rajanveto vedoten työttömyyden kestoon asetti työttömät eriarvoiseen asemaan. Kukaan ei ole tahallaan pitkäaikaistyötön.

Vasta työttömäksi jääneet ovat usein ansiosidonnaisella päivärahalla, heillä taloudellinen tarve tällaisille palveluille voi olla pienempi kuin työmarkkinatuelle pudonneilla pitkäaikaistyöttömillä, jotka ovat yksi yhteiskunnassamme kaikkein heikoimmissa asemissa olevista ryhmistä. He tarvitsevat eniten yhteiskunnan tukea sen sijaan, että yhteiskunnan tukea ajetaan tällä tavoin pikkuhiljaa alas. Pienilläkin etujen heikennyksillä voi olla yksittäisten ihmisten elämässä musertava vaikutus.

Viherpunainen vasemmisto ry ei hyväksy väärinkäytöksiin vetoamista perusteluna liikuntarannekkeen myynnin lopettamiselle. Näistä väärinkäytöksistä ei ole esitetty konkreettisia todisteita. Liikuntarannekkeella saavutettu hyöty on varmasti ollut ja tulee ilman muuta olemaan suurempi kuin muutaman väärinkäyttäjän aiheuttama haitta.

Viherpunainen vasemmisto ry vaatii, että työttömien liikuntaranneke palautetaan myyntiin mahdolli-
simman pian, kohderyhmänä kaikki työttömät. Mikäli väärinkäytöksiä todetaan vastaisuudessa, on ensin parannettava valvontaa ja etsittävä muita väärinkäyttöä ehkäiseviä keinoja – ranneke tulee poistaa myynnistä vasta viimeisenä keinona. Lisäksi jatkossa on aina selvitettävä tämäntyyppisten päätösten vaikutukset kaikkiin osapuoliin ennen niiden toteuttamista.

Paras vaihtoehto olisi tietenkin, että hinnat olisivat kaikille liikuntapalvelujen käyttäjille niin alhaiset, ettei erillisiä alennuskategorioita tarvittaisi. Nykyinen järjestelmä erilaisine alennuksineen on monimutkainen ja se jättää työttömien ohella myös muita liikuntapalvelujen käyttäjäryhmiä kokonaan huomioimatta. Kaikille täysin ilmaisten liikuntapalvelujen mahdollisuus pitää selvittää ja varata rahoitus tähän tarkoitukseen kaupungin tulevissa talousarvioissa.

Meillä kaikilla turkulaisilla pitää olla oikeus käyttää kaupungin liikuntapalveluja – omasta maksukyvystä riippumatta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti