perjantai 5. lokakuuta 2012

Mikä on vipu?

Vipu on Turun vasemmistoliiton jäsenyhdistys ja se seuraa ja ottaa kantaa mm. kaupunkimme ympäristökysymyksiin, kunnalliseen päätöksentekoon ja asukasdemokratian toteutumiseen kaupunkisuunnittelussa.

Haluamme olla hereillä, kun asioista ympärillämme päätetään ja siksi perehdymme asioihin huolella ja valmistelemme tarpeen mukaan kannanottoja ja osallistumme aktiivisesti kaupunkiamme koskevaan kansalaistoimintaan.

Jäsenistöllemme on tyypillistä, että he toimivat useilla sektoreilla aktiivisesti, kuka ympäristökysymyksissä, kuka arvokkaiden rakennusten säilyttämisen puolesta ja kuka puhtaan Itämeren puolesta jne.

Vipussa toimiminen on kiinnostavaa ja osallistavaa. Jäsenenä voit ideoida kanssamme tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Puheenjohtajamme Riikka Oksanen on Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsen ja sitäkin kautta seuraamme Turun asioita ajan hermolla ja asiantuntemuksella.

Olemme tehneet kaksi kertaa porukalla Turun vasemmistoliiton ympäristöohjelman, johon voi tutustua osoitteessa www. turunvasemmistoliitto.fi

Tavoitteitamme vuosina 2012–2016 kunnallispolitiikassa ovat:

1. Olemme puolustaneet ja tulemme tulevaisuudessakin puolustamaan kaavoituksesta ja rakentamisesta päätettäessä asukkaiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja suunnittelijoiden työn tuloksia. Ympäristö- ja kaavoitusasioissa tehdyt päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

2. Energian on oltava ekologisesti kestävästi hankittua. Matalaenergiarakentaminen on huomioitava jo kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tasolla.

3. Saaristomeri on ainutkertainen ja sen monimuotoisuudella on itseisarvo. Turun kaupunki ei saa pakoilla vastuutaan sen suojelussa.

4. Haluamme kehittää keskustaa kaupunkilaisten yhteiseksi tilaksi, jossa voi viettää aikaa myös ilman kiirettä ja jossa ihmiset voivat kohdata rauhassa. Haluamme busseihin päiväaikaan 4 tunnin vaihto-oikeuden.

5. Liikennettä tulee kehittää tulevaisuuden tarpeita varten. Pikaraitiotie ja lähirataliikenteen kehittäminen ovat tärkeässä roolissa. Yksityisautoilua tulee ohjata keskusta-alueelta pois. Toriparkkiluolaa ei tarvita, sillä torin vieressä on jo parkkiluola Louhi, joka on harvoin edes puolillaan.

6. Peruspalveluiden alibudjetointi, jota Turussa vuodesta toiseen harrastetaan, vahingoittaa eniten heikommassa asemassa olevia. Samaan aikaan toimintaa yksityistetään ”markkinat ensin” -ideologian voimin ymmärtämättä, kuinka paljon yksityistäminen tulee viime kädessä maksamaan. Valittu tie on väärä. Ajamme kattavia peruspalveluita, joita on täydennetty laadukkailla ja paneutuvilla erityispalveluilla.

7. Maahanmuuttajat ovat meille voimavara, eivät rasite. Heille on luotava mahdollisuuksia vaikuttaa omiin elämiinsä ja tulevaisuuksiinsa. Rasismia tulee vastustaa kaikissa ilmenemismuodoissaan. Tärkeintä on asennekasvatus: varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleviä tulee tukea heidän tehtävässään kasvattaa aktiivisesti antirasistinen sukupolvi.

8. Ajamme monipuolisen kasvis- ja lähiruoan lisäämistä kaupungin organisaatioiden hankinnoissa. Luomua ja reilun kaupan tuotteita on suosittava. Arkipäivän valinnat Turussa vaikuttavat ympäristöön ja ihmisten sekä tuotantoeläinten elämään kaikkialla.

9. Turun kaupunki jättää vuosittain kymmeniä tuhansia euroja työllistämistukirahoja käyttämättä epäselvien vastuukysymysten vuoksi. Nämä vastuukysymykset on selvitettävä. Valmistuvien opiskelijoiden pysyvästä työllistämisestä Turun alueelle on huolehdittava ja tukittava aluetta pitkään vaivannut aivovuoto. Lisäksi ammattitaitoisen työvoiman roikottaminen kaupungin töissä toistuvilla väliaikaisrahoituksilla ja määräaikaisuuksien ketjutuksilla on loputtava ja pyrittävä luomaan pysyviä työpaikkoja. Tempputyöllistämisen on loputtava viimeinkin!  

10. Edistämme ympäristön ja ympäristöeettisyyden alueella toimivien yhdistysten ja kansanliikkeiden äänen kuuluvuutta kaupungin politiikassa. Tavoitteenamme on myös parantaa näiden tietämystä kunnallispolitiikkaan vaikuttamisessa.</span>

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti