perjantai 12. kesäkuuta 2020

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 11.6.

Asialistalla mm. ilmanlaadun vuosiraportti 2019, puunkaatoa Puolalan- ja Jaaninpuistoista sekä virkojen täyttämistä ja näin ollen rakennusvalvonnan ruuhkan purkua.

Yleisellä tasolla ilmanlaadultaan huonoja päiviä oli viime vuonna vähän. En osaa pitää tätä yksiselitteisen hyvänä asiana, kun ottaa huomioon pienhiukkasten vaarat ihan normilaatupäivinäkin, siis koko ajan. Hengitämme kaupungissa hyvin haitallista ilmaa mikroskooppisine polymeerihiukkasineen. Liikenteen pakokaasuihin keskittyvä raportti toi esiin kuitenkin erittäin positiivisen kehityksen 30 vuodessa. Autoliikenteen päästöjen vähentäminen autojen tekniikkaa parantamalla on tehonnut. Työtä on kuitenkin tehtävä koko ajan ja sitä monipuolistettava. Teollisuus muodostaa tänäkin päivänä ison päästölähteen alueella.

Paljon julkisuudessa esillä ollut Puolalanpuiston puunkaato oli nyt meillä. Ihmiset ovat kokeneet, ettei heitä oikein ole kuunneltu. Pohjasin esitykseni taannoin Urheilupuiston puunkaadosta tekemääni esitykseen, viittasin alueeseen kaupunkipuistona ja myös MRL:ään. Perustaltaan esitin yleisötilaisuuden järjestämistä ennen päätöksentekoa, jotta tiedonkulun ongelmia saataisiin sitä kautta ratkottua. Esitys raukesi kannattamattomana, laitan sen sekä Jaaninpuiston esitykseni erikseen kun innostuin tekemään vähän pitkän tuosta Puolalanpuistosta. Kaupunkiin tarvitaan viherkäytäviä ja myös kaupungissa pitäisi ymmärtää ekosysteemejä johon kuuluvat myös puiden lahottajasienet.

Jaaninpuiston puunkaato-asiassa päätösehdotukseen oli tuotu naapurihuomautuksista neutraaleimmat ilmaukset. Naapurihuomautuksia oli kaksi, toinen kieltävä ja neutraalimmassakin ihmeteltiin puunkaatoa. Päätösehdotuksesta tämä kokonaisuus ei kuitenkaan ilmennyt. Juuri tämän takia on oleellista, että lautakunta saa aina kaiken materiaalin alkuperäisessä muodossaan ja että päätösehdotuksista ilmenee koko kuva. Jos olisi niin, ettei luottamushenkilö joskus ehtisi lukea kaikkea materiaalia vaan olisi päätösehdotuksen leipätekstin varassa, jää pahimmillaan paljon oleellista tietoa pois. Tunnen alueen hyvin ja vehreys on tuonut kaivattua vastapainoa Jaanintien liikenteelle ja melulle. Vehreyttä vähennetään nyt turhilla puunkaadoilla. 

Esitin maisematyöluvan hylkäämistä myös sillä perustelulla, että puiden esitettiin pohjaehdotuksessa kasvavan "hankalasti kiinni ulkoilureitissä". Harvassa taitavat olla ne ulkoilureitit, joiden vieressä ei kasvaisi puita. Esitys sai Laaksolta kannatuksen, hävisi 11-2.

Nyt on täytetty kolme lupa-arkkitehdin virkaa, hienoa! Rakennusvalvonnan henkilökunnan työtaakkaa päästään asteittain vähentämään kun saadaan lisää tekeviä käsiä. Pitää muistaa kysyä koronakevään vaikutuksista henkilökunnan jaksamiseen, kuten taannoin kirjoitin. Jahka ehtivät selvittämistä aloittaa.

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti