lauantai 24. syyskuuta 2016

Tässä minun ja Saska Heinon mielipide, joka julkaistiin Turun Sanomissa 22.9.2016.


Nuoretkin mukaan vaikuttamaan

Turussa pidettiin nuorisovaltuustovaalit viimeksi vuonna 2015. Kokonaisäänestysprosentti oli 45 prosenttia. Koulujen ja oppilaitosten äänestysprosentti oli alimmillaan kahdeksan, ja ylimmillään lähes 99 prosenttia. Toisista kouluista siis käyvät äänestämässä käytännössä kaikki, mutta on kouluja, joissa äänestäminen ei ole tapa.

Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun eriarvoisuus lisääntyy ja maahanmuuttajataustaisia oppilaita on entistä enemmän, on aiempaakin tärkeämpää tukea nuorten osallisuutta ja osuutta päätöksenteossa. Kouluihin ja oppilaitoksiin pitäisi viedä viestiä siitä, mihin äänestämisellä voi vaikuttaa ja miksi se on tärkeää.

Teimmekin aloitteen lautakunnan huhtikuun kokouksessa, että nuorisolautakunnalle tuodaan marraskuun kokoukseen 2016 mennessä lista yhtenäisistä käytännöistä, jotka vaalit järjestävien koulujen ja muiden oppilaitosten on toteutettava aiempaa tasaisemman äänestysaktiivisuuden saavuttamiseksi. Vastaus saatiin jo syyskuun kokoukseen 15.9.  

Vastauksessa todetaan, että vaalien ja erityisesti nuorisovaltuustovaalien tulisi olla näkyvä osa koulujen ja oppilaitosten demokratiakasvatusta. Olemme täysin samaa mieltä. Viime vuoden nuorisovaltuustovaaleista oli tiedotettu laajasti, mutta äänestysprosentti oli silti jäänyt alhaiseksi. 

Nuorisopalvelut suosittelevat keinona sitä, että kouluissa mentäisiin äänestämään opettajan johdolla oppitunnin aikana. Vastauksessa todetaan myös, ettei vaikuttaminen vain kiinnosta kaikkia ja tämä näkyy myös kuntavaaleissa. Käytäntöjä listattaessa ei oltu tartuttu äänestysprosentin eroavuuksiin. 

Pidämme ehdottoman tärkeänä, että nuorisopalvelut tekee voitavansa demokratiakasvatuksen edistämiseksi ja tarttuu kysymykseen. Kun tottuu äänestämään jo varhain, se on aikuisenakin luonteva tapa vaikuttaa. 

Turun kaupungin nuorisopalvelujen seuraaville vuosille tehdyn operatiivisen sopimuksen julkilausuttuna tavoitteena on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen.  Sopimuksen kehittämisprojektina vuodelle 2017 listataan muun muassa nuorten ottaminen mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Toisaalta nuorisolautakunnan painopisteenä mainitaan nuorten yhdenvertaisuuden edistäminen ja osallisuuden lisääminen. Kaikki tämä kertoo siitä, että nuoret otetaan paperilla mukaan yhteiskuntaan. Seuraavaksi on konkreettisten toimenpiteiden aika.

Eva-Liisa Raekallio
Turun kaupungin nuorisolautakunnan jäsen (vas.)

Saska Heino
Turun kaupungin nuorisolautakunnan jäsen (vas.)

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/2785815/Nuoretkin+mukaan+vaikuttamaan

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti