sunnuntai 20. syyskuuta 2015

Vasemmistoliitto puolusti jälleen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pienempiä ryhmäkokoja ja työpaikkoja


Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 16.9.2015 käsiteltiin talousarvioehdotusta vuodelle 2016 sekä ehdotusta taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2019. Listan esitystä muutettiin keskustelujen ja äänestysten jälkeen siten, että lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen kohdennettavaksi kahden miljoonan euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin. Tällä estettäisiin opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen.

Nyt uhkana oleva 70 opettajan ja 30 koulunkäynninohjaajan vähennys vaarantaa vakavasti laadukkaan, kaikille tasa-arvoisen opetuksen järjestämisen. Määrärahan lisäystä perusteltiin myös sillä, että sivistystoimiala tulee pysymään talousarviossaan kuluvana vuonna 2015. Päätös tehtiin äänin 7-5. Muutosehdotuksen puolesta äänestivät Yrttiaho, Oksanen, Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman ja Gardberg. Esittelijän pohjana olevan listaehdotuksen puolesta äänestivät Laaksonen, Rantanen, Rusi, Hyyppä ja Hartiala.
---
Kokouksen aikana teimme Johannes Yrttiahon kanssa oman esityksen, jossa myös varhaiskasvatuspuoli tulisi huomioitua:

”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 talousarvion toimintakatteeksi 284 miljoonaa euroa (lisäys 2,650 milj. euroa). Ko. määrärahalla torjutaan seuraavat leikkaukset: - yli 90 henkilön työpanoksen leikkaamiselta vältytään -varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta - koulunkäynninohjaajien määrä pysyy nykyisellä tasolla - toisen asteen koulutuksen palvelut voidaan turvata.  Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen vuosille 2016 - 2019, siten muutettuna että varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen julkinen/yksityinen -tavoitetasoksi asetetaan vuoden 2014 taso (75/25). Siirretään vastaava osuus määrärahoja palvelusetelipäivähoidosta kunnan omaan varhaiskasvatuspalveluun.

Lautakunta päättää palauttaa operatiiviset sopimukset valmisteluun, siten että ne tuodaan lautakunnan päätettäväksi, kun kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviosta.”

Tämä esitys sai vain meidän oman kannatuksen.

Niinivirta (Perussuomalaiset) oli poissa kokouksesta.

Lautakuntakuulumiset by
Riikka Oksanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti