keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

Äärimmäisen hyviä uutisia kauniiseen kesäpäivään :)

Turku edistää kiertotaloutta – rakennushankkeissa uusiomateriaalit käyttöön

Tiedote. Julkaistu: 20.06.2017, 12:16
Turun kiinteistöliikelaitos

Turun kaupunki on mukana edistämässä kiertotaloutta ja vähentämässä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia yhdessä 20:n muun Suomen kaupungin kanssa. KEHTO-foorumiin kuuluvat kaupungit ovat sitoutuneet arvioimaan uusiomateriaalien käytön mahdollisuuksia luonnonmateriaalien sijaan ja ottamaan uusiomateriaalin käyttöön infrahankkeissa. 

Turku kuuluu maanlaajuiseen KEHTO-foorumiin, jonka jäsenet ovat yhdessä sitoutuneet ottamaan uusiomateriaalin käytön ja materiaalitehokkuuden osaksi infrahankkeiden suunnittelu- ja toteutusprosessia. Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja vähentää rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia.

Rakentamisessa syntyvä ylijäämämaa kiertoon

Turku on lähtenyt uusiokäytön edistämiseen aktiivisesti mukaan. Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun kaupungin yhteisyritys Kiertomaa Oy:n toiminta-ajatuksena on rakentamisessa syntyvien maa-ainesten uusiokäytön edistäminen.

Kiertomaa kehittää maakunnallisesti katu- ja infrarakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden maa-ainesten välitystä ja jatkojalostusta. Työn alla on virtuaalisen maa-ainespankin rakentaminen.
-Lähestymme ensin maarakennusalan yksityisiä urakoitsijoita ja yksityisiä omakotitalon rakentajia, kuuntelemme heidän toiveitaan ja rakennamme sovellusta sen pohjalta, kertoo Kiertomaa Oy:n toimitusjohtaja Patrik Jalonen.

Kiertomaa on saanut merkittävän tuen maa-ainesten uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen. Kiertomaan pilottihanke on osa EU:n rahoittamaa, LIFE-ohjelmaan kuuluvaa CIRCWASTE-hanketta.

Kierrätyslasia, purkuasfalttia ja purkubetonia käytetään uusiomateriaalina infrahankkeissa

Turun kaupunki käyttää jo uusiomateriaaleja rakennus- ja infrahankkeissaan. Esimerkiksi kierrätyslasista valmistettua vaahtolasia käytetään kevennystäytteenä.
-Kevennystäyttöjä tehdään Turussa infrarakenteihin heikommin kantaville maapohja-alueille, joissa painavamman kiviaineksen käyttö muodostaisi maapohjan haitallisia painumia, kertoo infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto Kiinteistötoimialalta.
Asuntokatujen ja kevyen liikenteen väylien päällystämisessä on alettu lisäämään kierrätysasfalttien käyttöä ja kaupungin omista purkurakennuksista syntynyttä betonimurskaa käytetään infrahankkeiden rakennekerroksissa.

Purkuasfaltin uusiokäyttö vähentää merkittävästi uuden öljytuotteen käyttöä materiaalissa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Samalla Turun kaupunki haluaa menekkiä lisäämällä vaikuttaa ympäristöystävällisempien päällystetuotteiden käytön yleistymiseen koko Varsinais-Suomen alueella. Toimenpiteet ovat myös osa kaupungin strategista tavoitetta kohti hiilineutraalia Turkua vuonna 2040.

KEHTO-Foorumi - Kehittämishankkeita teknisten palvelujen laadun parantamiseksi

Kehto-foorumi on kolmivuotisen Tekes-rahoitteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksena vuonna 2012 perustettu, nykyään 21 kaupungin teknisen toimialan edustajien ja Kuntaliiton muodostama kehittämisyhteisö. Se on viiden vuoden aikana toteuttanut verkostomaisesti toistakymmentä erilaajuista tutkimus- ja kehittämishanketta kuntien teknisten palvelujen laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Kehto-kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Jouko Turto, Turun kaupunki, Kiinteistötoimiala
Infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto, Turun kaupunki, Kiinteistötoimiala
Toimitusjohtaja Patrik Jalonen, Kiertomaa Oy
puh. 020 728 2133, patrik.jalonen@lsjh.fi

http://kuntatekniikka.fi/kehto/

Humalistonkadun pyöräily-yhteyden rakentaminen alkaa

Tiedote. Julkaistu: 28.06.2017, 16:16
Turun kiinteistöliikelaitos

Humalistonkadulle rakennetaan uusi pyöräily-yhteys Ratapihankadulta Yliopistonkadulle. Syyskuun loppuun mennessä valmistuvan yhteyden myötä toteutuu yhtäjaksoinen pyöräilyreitti rautatieasemalta jokirantaan. 

Humalistonkadun yhteys rakennetaan osin pyörätienä, osin pyöräkaistana, joka tehdään punaisesta asfaltista ajoradan reunaan. Pyöräily-yhteys tulee pääsääntöisesti molemmille puolille Humalistonkatua.Työt alkavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla, ja jatkuvat syyskuun loppuun. Pääosin työ on kivityötä, sekä betonilaattojen ja reunakivien laittoa. Varsinainen ajoradan päällystystyö tehdään syyskuun aikana.

Koko työmaan ajan Humalistonkadulla on molempiin suuntiin yksi kaista käytössä, ja linja-autoliikenne kulkee normaalisti koko ajan. Osa päällystystyöstä tehdään yöaikaan.
Asiointipysäköintimäärät samoin kuin asukaspysäköintipaikkojen määrä pysyvät Humalistonkadun lähialueella lähes ennallaan muutosten jälkeen.

Pyöräkaistojen ja -teiden myötä asiointipysäköintipaikat vähenevät Humalistonkadun varrelta noin 20 ruudulla, mutta uudet korvaavat paikat toteutetaan Käsityöläiskadulle ja Rauhankadulle. Käsityöläiskadun vinopysäköinti (välillä Rauhankatu–Läntinen Pitkäkatu) muutetaan kohtisuoraksi, jolloin parkkipaikat lisääntyvät merkittävästi. Rauhankadulla (välillä Käsityöläiskatu–Humalistonkatu) taas kaikki parkkipaikat muutetaan maksullisiksi lyhytaikaisen asiointipysäköinnin mahdollistamiseksi. Lisäksi Rauhankadulle (Käsityöläiskatu–Jarrumiehenkatu) lisätään asukaspysäköintipaikkoja.

Lisätietoja:
Jukka Mäenpää, vastaava rakennuttaja, Turun kiinteistöliikelaitos
jukka.maenpaa@turku.fi
040-674 3740


Ja vielä tämä. Oikeaan suuntaan ollaan menossa. Vipu julkaisi mielipiteen Humalistonkadun pyörätien kiireellisyydestä jo kolme vuotta sitten, 2014.

 https://viherpunainen.blogspot.fi/2014/11/tassa-alla-turun-sanomille-jo-21.html#more

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerho oli jo viime keväänä hereillä aurinkosähkön osalta :)

 http://www.turku.fi/uutinen/2017-06-28_aurinkoenergian-tuotanto-kasvaa-turussa-tiedon-ja-palveluiden-puute-hidastavat

http://varsinais-suomi.vasemmisto.fi/yleinen/aurinkosahkoa-kotiin/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti