torstai 2. lokakuuta 2014

Tässä alla Turun Sanomille 20.9. lähetetty minun ja Eila Hannulan mielipide, jota ei ole vieläkään julkaistu lehdessä.

Vuokra- ja sosiaalinen asuminen Turussa
 
Asuminen on Turussa kallista, kuten muuallakin Suomessa. Erityisen kallista se tietenkin on pienituloisille ja eri tavoin heikossa asemassa oleville kaupunkilaisille, kuten työttömille, opiskelijoille ja huonokuntoisille vanhuksille. Toisaalta on selvää, että jo maamme perustuslaki velvoittaa kuntia asuttamaan ihmiset.


Kaupungin vuokra-asunnot ovat monelle asukkaalleen elintärkeitä. Asunnottomat ja kaikkein köyhimmät eivät saa kotia kovilta yksityisiltä markkinoilta, ainoaksi vaihtoehdoksi jäävät siis kunnan tarjoamat vuokra-asunnot. Niistä on pidettävä kiinni. Turkulaisten eriarvoistumista ehkäistään myös siten, että kaupungin omia vuokra-asuntoja on tasaisesti ympäri kaupunkia.


Vanhusten laitoshoitoa ollaan jatkuvasti vähentämässä ja vanhusten asuminen kotonaan on jatkossa yhä yleisempää. Tämä on haaste joka tulee ottaa vakavasti myös Turussa, että miten esimerkiksi pienituloiset ja huonokuntoiset vanhukset asuvat kotonaan, jos ei ole varaa korkeisiin vuokriin.


Tilanne on täällä Turussa se, että TVT perii markkinaehtoisia vuokria. Vuokrien kohtuullistamista helpottaisi, jos Turun kaupunki alentaisi TVT:n osalta pääomatuottotavoitetta ja laskisi pääomalainakorkoja. Tämä tulee ottaa huomioon tänä syksynä, kun laaditaan kaupungin talousarviota. 

Pienituloisten arkea helpottaisi tuntuvasti, jos vuokralla asuvien ansiotulokehitys sekä tukimuotojen, kuten työttömyyskorvauksen, opintotuen ja eläkkeen taso huomioitaisiin vuokrassa. Mitä vähemmän on varaa maksaa vuokraa, sitä enemmän tulisi saada tukea asumiseen.


Vuokra-asuntomarkkinoihin ei saa keinotekoisesti vaikuttaa myymällä asuntoja.  Mikäli asuntoja ei saa vuokrattua, tulisi ongelma ratkaista alentamalla vuokratasoa. TVT:n tuleekin säilyttää nykyinen asuntokanta monipuolisena jatkossakin. Ihmisten kodeilla ei saa tehdä bisnestä.

        Eva-Liisa Raekallio
        Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan jäsen, asukasaktiivi


        Eila Hannula
        Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan jäsen, asukasaktiivi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti