tiistai 22. heinäkuuta 2014

 Tässä eilen Turun Sanomille lähtenyt mielipidekirjoitus.

 Ei toriparkille-kyllä tuulivoimalle
 
Korkein hallinto-oikeus päätti hylätä toriparkkia koskevat valitukset kesäkuun lopussa. Näin ollen toriparkin toteutuminen on jälleen askeleen lähempänä. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä pitää tilannetta erittäin ongelmallisena. Katsomme, että ilmastonmuutoksen globaaleja ongelmia ratkaistaan parhaiten paikallistason kestävillä ratkaisuilla niin kaavoituksen kuin muunkin yhdyskuntasuunnittelun keinoin.

Toriparkkiin ja näin yksityisautoiluun satsaamisen sijaan Turun tulisi panostaa toimivaan joukkoliikenteeseen, myös raitiotien kautta ja parantaa sekä jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksia.

Toisaalta yhteiskunnassa on nyt korkea aika kehittää todellisia vaihtoehtoja myös energiantuotantoon. Viime aikoina on käyty keskustelua varsinkin tuulivoimasta ja mm. sen riskeistä. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmän mielestä tuulivoiman potentiaaliin energiantuotannossa on suhtauduttava vakavasti.

Varsinais-Suomessa on vireillä 46 teollisen kokoluokan tuulivoimahanketta.  Maakuntakaavaa valmisteltaessa tehdyn tuulivoimaselvityksen mukaan Varsinais- Suomessa on yli 33 tuulivoimapuistoksi soveltuvaa aluetta, joihin mahtuisi yhteensä        noin 400 tuulivoimalaa. Tilanne elää koko ajan, esimerkiksi Salon ja Paimion kaupunginvaltuustot antoivat kesäkuussa siunauksensa Paimion rajalle rakennettavalle tuulivoimapuistolle.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä korostaakin, että mahdollisuus kotimaiseen työhön tuulivoimaloiden rakennustyön eri vaiheissa on todella tärkeä hyödyntää nopeasti. Hitsausteknologiasta on tullut keskeinen osa tuulivoimaloiden generaattoreiden valmistusta. Uusiutuva energia voisikin jo nyt työllistää runsain mitoin.

Yhteiskuntaa on rakennettava tulevia sukupolvia varten. Vastuullinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioonottava politiikka on tässä avainasemassa.

Eva-Liisa Raekallio
Puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä


http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/657097/Ei+toriparkille+kylla+tuulivoimalle

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti