torstai 3. huhtikuuta 2014

TIEDOTE
Kasvatus- ja opetuslautakunta
2.4.2014

Yksityinen päivähoito eriarvoistaa - ei perusteita palvelusetelin korotuksille 

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan keskiviikkona korottaa päivähoidon palvelusetelin kattohintaa 3-6 vuotiaiden lasten osalta 28 eurolla 815 euroon. Alle 3-vuotiailta kattohinta nousi 1230,65 euroon. Päätökset syntyivät äänestysten jälkeen. Päätösten kustannusvaikutus vuositasolla on nykyisillä asiakasmäärillä 370 000 euroa. Yksityisten päiväkotien asiakasmäärät kasvavat tänä vuonna mahdollisesti parilla sadalla, joten on todennäköistä, ettei kustannusarvio tule kestämään.

Lautakunnan Vasemmistoliiton edustajien mielestä korotus ei kaupungin taloudellisessa tilanteessa ollut perusteltu ja he esittivätkin korotuksista pidättäytymistä. He muistuttavat, että päivähoitoyrittäjät ovat vuoden 2009 jälkeen, jolloin setelit päätettiin ottaa käyttöön ja niiden arvo 3-6 -vuotiailla oli 705 euroa, saaneet kattohintaan 110 euron korotuksen - kattohintaa on siis tänä aikana korotettu 15 prosentilla. 


Lisäksi yksityisen päivähoidon kulut ylittivät budjetin miljoonilla vuonna 2013 ja kuluvalle vuodelle palveluseteliin osoitettiin taas merkittävästi lisärahaa. Kaikki tämä tapahtuu kunnallisen päivähoidon kustannuksella.
-  Palveluseteli ei kohtele perheitä tasa-arvoisesti. Yrittäjä saa aina valita asiakkaansa ja noin puolet päivähoitoyrittäjistä myös perii kunnallisia päivähoitomaksuja korkeampia asiakasmaksuja. Vain harvoilla perheille on taloudellisesti mahdollista viedä lapsensa yksityiseen päiväkotiin. Kunnallinen päivähoito sen sijaan kohtelee lapsia tasa-arvoisesti, ja juuri kunta on velvollinen järjestämään lapselle hoitopaikan. Yrittäjä sen sijaan voi vapaasti harrastaa ns. kermankuorintaa ja valita asiakkaansa, Vasemmistoliiton edustajat muistuttavat.

Vasemmistoliiton edustajat huomauttavat lisäksi, että yrittäjät saavat erityistä etua, kun heille maksetaan palveluseteli vuoden jokaiselta 12 kuukaudelta riippumatta siitä, pitävätkö he päiväkotia auki kesän kaikkina kuukausina. Monessa tapauksessa päiväkoti on kesällä suljettuna.
- Palvelusetelin kuukausittaiset kustannukset kaupungille ovat nykyisellä asiakasmäärällä noin 800 000 euroa. Siten kesäsuluista maksaminen on taloudellisesti - ja moraalisesti - merkittävä kysymys, josta tulisi käydä vakavaa keskustelua, Vasemmistoliiton edustajat toteavat.

Vasemmistoliiton edustajat olisivat yhdessä sdp:n kanssa halunneet näistä seikoista ja korotusten taloudellisista vaikutuksista kunnollisesti valmistellun esityksen ja esittivät asian palauttamista valmisteluun, mutta palautusesitys kaatui äänin 5-6. Sdp esitti, että palveluseteliä olisi korotettu 806 euroon, mutta esitys kaatui äänin 5-6. Porvaririntama piti myös lopullisessa äänestyksessä, kun Vasemmistoliiton esitys korotuksista pidättäytymisestä (ks. alla) kaatui äänin 5-6 sen saadessa tukea vain sdp:n edustajilta.

Turun alueelliselle vanhempainyhdistykselle puhe- ja läsnäolo-oikeus

Lautakunta käsitteli myös Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvaryn esitystä, jossa se toivoi edustajalleen läsnäolo- ja puheoikeutta lautakunnan kokouksissa. Koulujen johtokuntien lakkauttaminen vuonna 2012 on lisännyt painetta vanhempien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen. Vasemmistoliitto ehdotti asian palauttamista, jotta olisi voitu valmistella laajempi osallistamismalli, mutta lautakunnan enemmistöllä ei ollut tähän valmiuksia. Vasemmistoliiton edustajat esittivätkin (ks. alla), että yhdistyksen edustajalle olisi annettu kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, kuten helmikuussa annettiin Turun nuorisovaltuuston edustajille. Esitys kaatui äänin 8-2, sdp:n Liukkonen äänesti tyhjää.
- Erityisen ikävältä tuntuu, että avoimuuden nimiin kernaasti vannovat vihreät eivät olleet valmiita hyväksymään vanhempainyhdistyksen esitystä, eivätkä edes laajemman osallistamismallin valmistelua, Vasemmistoliiton edustajat harmittelevat.

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

Rikka Oksanen
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

--

Asia 8, palvelustelin kattohinta:
"Lautakunta päättää, ettei palvelusetelin arvoa koroteta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Palvelusetelituottajat saavat jo nyt ylimääräistä tuloa, sillä kaupunki maksaa palvelusetelin vuoden jokaiselta kuukaudelta (n. 800000,-/kk), myös niiltä kesäkuukausilta, kun toimintaa ei ole ja päiväkoti on kiinni. Lisäksi lautakunta huomauttaa, että kaupunginhallitus on edellyttänyt lautakunnalta noin 200000,- lisäleikkauksia kuluvalle vuodelle."

Asia 9, Turvaryn aloite:
"Lautakunta päättää myöntää Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokouksissa. Käytäntöä jatketaan kokeiluna lautakunnan loppukauden ajan. Lautakunta päättää pyytää yhdistystä nimeämään edustajan ja tälle varaedustajan."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti