keskiviikko 17. huhtikuuta 2013

TIEDOTE

Julkaisuvapaa 17.4.2013


Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys Viherpunainen vasemmisto ry jatkaa keskustelua ja työtä toriparkkia vastaan


Viherpunainen vasemmisto ry on syvästi pettynyt Turun hallinto-oikeuden 5.4. antamaan päätökseen hylätä valituksemme toriparkin rakentamisen sallivasta asemakaavasta. 

Viherpunainen vasemmisto ry perusti valituksensa mm. siihen, etteivät selvitykset rakennusaikaisen pohjaveden tason alentamisesta olleet riittäviä. Näkemyksemme mukaan kaupunginvaltuuston päätös toriparkin rakentamisen käynnistämisestä perustui kaikkiaan riittämättömille selvityksille torin ympäristön paaluttamattomille rakennuksille aiheutuvista ongelmista. Turkulaisten osuutta kustannuksista ei oltu myöskään selvitetty päätöstä tehtäessä. Turkulaisten ylivoimainen enemmistö vastustaa toriparkkia.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu kestävään ilmastopolitiikkaan. Viherpunainen vasemmisto ry katsoo, että myös paikallinen yhdyskuntasuunnittelu tulee valjastaa yhteisesti sovittujen päästövähennysten toteuttamiseen. Liikenne- ja kaavoitusratkaisut ovat tässä keskeisessä roolissa. Kestävää kehitystä toteutetaan nimenomaan paikallisella tasolla, liikennesuunnittelussa tulee suosia joukkoliikennettä. Kevyen liikenteen osuutta liikenteestä tulee samalla kasvattaa. 

Viherpunainen vasemmisto ry valittaa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä ja jatkaa kansalaisjärjestöjen kanssa keskustelua ja työtä toriparkkia vastaan, demokraattisen päätöksenteon puolesta.


 Sampsa Suominen              

 Eva-Liisa Raekallio
                

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti